• Ydelser
  • Revision
  • Regnskabsmæssig assistance
  • Regnskabsmæssig rådgivning
  • Skattemæssig rådgivning
  • Virksomhedsbeskatning
  • Skattesager

Ydelser

Vi udfører ydelser for mindre virksomheder indenfor vores kerneområder, der omfatter almene opgaver indenfor revision, regnskab og skat. Disse ydelser omfatter f. eks. regnskabsudarbejdelse på grundlag af virksomhedens bogholderi, revision eller gennemsyn (review) af årsregnskabet, opgørelse af den skattepligtige indkomst samt rådgivning i forbindelse med foranstående.

Vi har betydelig erfaring i national selskabs- og virksomhedsbeskatning og yder rådgivning i forbindelse hermed.

Vi påtager os gerne skattesager, som vi fører til og med Landsskatteretten.

Desuden medvirker vi, i samarbejde med professionelle partnere, til stiftelse eller køb af færdig stiftede aktie- og anpartsselskaber.